Transferencia de coñecemento e internacionalización

No eido da transferencia de coñecemento e internacionalización, deseñamos e implementamos modelos, procedementos e recursos para a transferencia de coñecemento educativo, tanto de coñecemento propio da competencia profesional docente como sobre o propio sistema educativo. Un dos aspectos destacados é a creación de redes de desenvolvemento profesional educativo, tanto no que corresponde a aspectos didácticos como organizativos de xestión de orientación persoal, educativa e vocacional.

 

Image
Transferencia