Transformación dixital e STEAM

No eido da transformación dixital e STEAM, impulsamos, en colaboración con outras entidades, o deseño da transformación dixital en centros educativos a diferentes niveis e en ámbitos de hardware e software, dentro dos marcos normativos, éticos e de seguridade e privacidade. Así mesmo, favorecemos o desenvolvemento de metodoloxías que contribúan á participación e exercicio da cidadanía responsable e á educación STEAM, transversal a todos os eidos e materias, con especial atención á apertura cara á comunidade.
 

 

Image
STEM