Misión, visión e valores
Image
Misión
Misión

Identificar, diagnosticar e obter conclusións sobre a realidade educativa para posibilitar a súa transformación a través da I+D+i e da integración das tecnoloxías.  

Image
visión
Visión

Posicionar o CIEDix como centro de innovación educativa e dixital de referencia nacional e con proxección internacional, para que sexa recoñecido pola súa excelencia e forme parte dos grupos de influencia no seu ámbito de acción.  

Image
valores
Valores

A integridade profesional e o compromiso de identificación de grupos de investigación e innovación educativa, o desenvolvemento de bases de coñecemento, evidencias e boas prácticas, a promoción e difusión de experiencias e o intercambio de resultados relevantes da investigación e innovación educativas.  

Actitude proactiva para a colaboración con distintas institucións e o compromiso institucional coa comunidade educativa e a sociedade de Galicia.  
 

Image
linea