Encontro entre o CIEDix e representantes do goberno de Alta Franconia en materia de educación
Lun, 16/10/2023 - 09:54
Representantes de Alta Franconia

O 16 de outubro de 2024, o Centro de Innovación Educativa e Dixital (CIEDix) recibiu a visita de representantes do goberno de Alta Franconia de Baviera, Alemaña, en materia de educación. Durante a reunión, abordáronse diversas accións relacionadas coa innovación educativa e dixital, así como coa inclusión e a atención á diversidade, ademais do papel da Inspección educativa.


A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, o subdirector xeral de Inspección e Avaliación do Sistema Educativo, e o xefe do Servizo de Planificación e Coordinación da Inspección Educativa da Consellería estiveron presentes, destacando a importancia da colaboración entre os diferentes niveis educativos e gobernamentais.


Este encontro mostra o compromiso continuo de Galicia coa mellora do seu sistema educativo e a implementación de medidas innovadoras en beneficio do alumnado e da comunidade educativa no seu conxunto.
 

Image
Alta Franconia, Baviera